Comiesięczne spotkania modlitewno-organizacyjne

Inicjatywa odnowienia dekoracji Bożego Grobu, zaangażowanie podczas Triduum i wiele innych są dowodem na to, że możemy tworzyć parafię jako wspólnotę dla każdego i tworzoną przez każdego. Podczas kolędy wspominaliśmy o chęci zwiększenia wysiłków prowadzących do tego.

Dlatego w najbliższą sobotę po Mszy św. będzie pierwsze z zapowiadanych spotkań. Rozpocznie się ono krótką katechezą na temat „Jak czytać Pismo św.”, bezpośrednio po niej będzie wspólna adoracja, podczas której chcemy stanąć przed Bogiem i modlić się o otwartość na dary Ducha dla wszystkich parafian. Po adoracji w salce na wikarówce będzie pierwsze spotkanie organizacyjne dotyczące pikniku parafialnego. Serdecznie zapraszamy.

Chcielibyśmy, żeby te comiesięczne spotkania (w każdą 1 sobotę miesiąca) były okazją do wspólnej modlitwy, do pogłębienia swojej wiary oraz do stworzenia możliwości zaangażowania się w działalność parafii. Wiemy, że takie ogłoszenie może się wam wydawać skierowane do każdego innego, ale nie mnie, ale jest to powtórzenie zaproszenia, które kierowaliśmy do każdej rodziny podczas kolędy.