Intencje mszalne

 Poniedziałek 18.10.2021r.
6.301. + Urszula Skwirut – Stalmach – od Stefanii Góralskiej
2. + Michał Tabisz – od bratanka Grzegorza z żoną
17.001. + Krystyna Gładysz – od wnuczki Izabeli
2. Za ++ nauczycieli , wychowawców, kolegów i koleżanki abiturientów LO w Rymanowie rocznik 1981
3. + Janina Pająk – 18 greg.
+ Stanisław Penar – od pracowników firmy KOLINS – poza parafią
 Wtorek 19.10.2021r.
6.301. + Jan Urbanik – od syna Marka z żoną
17.001. ++ Zofia i Wincenty Zubik
2. + Stanisław Penar – od rodziny Beresiów
3.  Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Pauliny Janas
4. + Janina Pająk – 19 greg.
+ Wojciech Leśniewski – od koleżanek i kolegów z Huty Sabina – poza parafią
+ Michał Tabisz – od Renaty i Tadeusza Golda z Lutczy – poza parafią
 Środa 20.10.2021r.
6.301.  + Stanisław Penar – od koleżanek i kolegów z firmy BOGMAR
2. + Wojciech Leśniewski – od Bolesława Zofii Mazurek i Moniki Szafran
17.001.+ Józef Różowicz 2. + Lidia Lorenc
3. + Cecylia i Józef Hanus – od brata Józefa z Ameryki
4. + Stanisław Magierowski  
+ Janina Pająk – 20 greg.
+ Dorota Kurdyła – od Marty Mezglewskiej z Jaślisk – poza parafią
 Czwartek 21.10.2021r.  
6.301.  + Michał Tabisz – od bratanka Janusza z rodziną
2. + Danuta Kurdyła – od wnuczki Gabrysi
17.001.   + Piotr Marczak w 1 r. śm
2. ++  Jan i Maria Materniak Władysław Chudzik Kazimierz Ozimina Marcin Wacławczyk
3. + Stanisław Bolanowski w 21 r. śm
+ Janina Pająk – 21 greg.
+ Stanisław Penar – od koleżanek i kolegów z firmy BOGMAR – poza parafią + Wojciech Leśniewski – od kolegów i koleżanek z Huty Sabina – poza parafią
 Piątek 22.10.2021r.
6.301. + Wojciech Leśniewski – od Mariusza Noster z rodziną
2. + Danuta Kurdyła – od Janiny Kurdyła
17.001. + + Tadeusz i Teresa Wojtasik
2. + Stanisław Wołczański w 1 r. śm
3. O Boże błogosławieństwo dla Dominiki i Szymona Lis
4.+ Janina Pająk – 22 greg.
+ Stanisław Penar – od koleżanek i kolegów Grzegorza z Komisariatu Policji z Rymanowa – poza parafią
 Sobota 23.10.2021r.
6.301. + Jan Urbanik – od syna Wojciecha z rodziną
2. + Stanisław Penar – od swatów Boczarów
17.001.   +Aniela Stanisław Pelczar
2. + Janina Stanisław Salomea i Zbigniew Ziajka
3.+ Janina Pająk – 23 greg.
+Michał Tabisz – od Dąbrowskiego– poza parafią
 Niedziela 24.10.2021r.
7.301. + Zofia Oberc w 5 r. śm
9.001.  + Janna Skwara w 1 r. śm – od męża
+ Danuta Kurdyła – od Elżbiety i Janusza Bluj z Milczy– poza parafią
10.301. + Mieczysław Kilar w 2 r. śm
2. + Janina Pająk – 24 greg.
12.001. Za parafian
14.00ŚLUB Sylwia i Przemysław
17.001.  ++ Cecylia Wojciech Lorenc