Apostolat Margaretek

Margaretka – taką nazwę przyjął Apostolat Modlitwy w intencji kapłanów. Choć jego symbolem jest kwiatek, to nazwa nie pochodzi od rośliny. Zapoczątkowała go bowiem kobieta, Małgorzata O’Donnel z Kanady. Małgorzata to po angielsku Margaret. Stąd właśnie wzięła się Margaretka
Ruch Margaretek założyła 29 lat temu w Quebek w Kanadzie prof. Louise Ward, a cała historia rozpoczęła się przed ponad pół wiekiem od chorej na chorobę Hainego-Mediny 13-latki, Margaret O’Donnel. Przez 27 lat, większość swego życia, spędziła ona przykuta do łóżka, sparaliżowana od stóp do głów. 100-procentowa kaleka, która sens życia znalazła w modlitwie za kapłanów. Gdy wieść o niej rozeszła się po Kanadzie, duchowni przychodzili do niej prosząc ją o modlitwę. Czasem zjawiało się nawet 20 dziennie. Margaret O’Donnel zmarła w wieku 40 lat. Trzy lata po jej śmierci wspomniana Louise Ward założyła Apostolat Margaretek.

Rozwój

Polega on w skrócie na tym, że siedem osób deklaruje modlitwę za konkretnego kapłana. W Polsce ruch zaczął rozwijać się od początku nowego wieku. Jedna z pierwszych w Polsce parafii, która zaczęła go propagować, to wspólnota pw. Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny w Zbąszynku. Apostolat Margaretka powstał tam w 2002 r. W naszej parafii Ruch Margaretek zapoczątkował w m-cu marcu 2019 r. i działają już dwie grupy po siedem osób. Modlitwą objęci są kapłani pochodzący z naszej parafii i ci którzy tu pracowali. Pragniemy, aby powstały nowe grupy i objęły modlitwą następnych kapłanów.

Instrukcja

Jak stworzyć Margaretkę? Margaretkę mogą tworzyć pojedyncze osoby lub rodziny. Ważne jest to, aby w każdy dzień tygodnia ktoś się modlił za danego kapłana. Symbolem Apostolatu Margaretka jest kwiatek o siedmiu płatkach symbolizujących siedem dni tygodnia. W centrum kwiatu wpisuje się imię i nazwisko kapłana, zaś na siedmiu listkach kwiatowych imiona i nazwiska siedmiu osób lub nazwiska rodzin, które składają Bogu przyrzeczenie wieczystej modlitwy – każda osoba lub rodzina w jednym określonym dniu tygodnia za konkretnego kapłana. Do zeszłego roku organizacja rozdała 10 tys. blankietów, a do centrum spłynęły deklaracje modlitwy za 800 księży z całej Polski. Oczywiście jedna osoba może należeć do wielu Margaretek.

Pod opieką duszpasterzy

Apostolat Margaretek jest ruchem oddolnym. Nie ma oficjalnej aprobaty kościelnej, ale liderzy apostolatu zastrzegają, że działają pod opieką duszpasterzy Kościoła rzymskokatolickiego, a wszystkie materiały są z nimi konsultowane. Za cel stawiają sobie rozszerzenie samego apostolatu, rozbudzenie życia duchowego wśród swoich członków oraz uroczyste obchodzenie świąt kapłańskich, jak np. Światowego Dnia Modlitw o Uświęcenie Kapłanów czy Światowego Dnia Modlitw o Powołania Kapłańskie. Wyjątkowym dla każdego członka Apostolatu jest 25., 26. i 27. dzień każdego miesiąca. To Ogólnopolskie Margaretkowe Dni Modlitwy. Zapoczątkowano je we wrześniu ubiegłego roku. Członkowie ruchu poszczą w domach, a niektórzy zjeżdżają się do wyznaczonego miejsca. Byli już w Warszawie, Toruniu i Częstochowie.

Sami o sobie

„Członkami Apostolatu MARGARETKA zostają ludzie o wielkich sercach, którzy pragną chronić swoich Pasterzy najskuteczniejszą bronią, jaką jest modlitwa, i umacniać swoją osobistą więź z Chrystusem za pośrednictwem Najświętszej Maryi Panny.
Naszym pragnieniem jest, aby dzieło Apostolatu MARGARETKA było przede wszystkim dobrą szkołą życia z Bogiem i aby zostało docenione przez Kapłanów i polecane wierzącym, aby nieustający dar modlitwy trwał – mówią sami o sobie.

Cele Apostolatu:
• modlitwa za wybranego kapłana
• troska o jedność kapłanów ze swoim biskupem i między sobą
• współpraca między kapłanami i świeckimi
• wspieranie powołań do kapłaństwa i życia zakonnego

Zadania osoby tworzącej Margaretkę:
• Znalezienie 7 osób chętnych do utworzenia Margaretki
• Skontaktowanie się z wybranym księdzem
• Wysłanie zgłoszenia Margaretki na adres: opiekun@apostolatmargaretka.pl
• Podtrzymywanie jedności między grupą modlących się osób
• Pamięć o składaniu życzeń kapłanowi (z okazji imienin, święceń itp.)

Forma przyrzeczenia: Jako członek Apostolatu Margaretka, przed Jezusem w Najświętszym Sakramencie, uroczyście przyrzekam modlić się w intencji ks. (imię), w wybranym dniu tygodnia do końca jego życia. Tak mi dopomóż Boże w Trójcy Jedyny, Maryjo Matko Kościoła i wszyscy święci. Amen.