Chór parafialny „Wawrzyniec”

Parafia rymanowska szczyci się bogatą tradycją zamiłowania, zdolności głosowych i muzycznych jej mieszkańców. Już pod koniec XIX wieku, jak wspomina w swoim pamiętniku hrabina Anna Potocka, organizowane były zespoły dziecięce i młodzieżowe przy szkółkach uczących zawodu. Uczono pieśni religijnych i patriotycznych.

Zespołem z prawdziwego zdarzenia w okresie międzywojennym był chór męski zorganizowany przy „Sokole”, gdzie oprócz przygotowania wojskowego młodzieży męskiej kładziono nacisk na wychowanie patriotyczne i kulturalne. Działała tam orkiestra dęta, kółko teatralne oraz słynny na całą okolicę 4-głosowy chór męski. Wykonywał utwory religijne, patriotyczne, świeckie i groteskowe. Chór ten występował na uroczystościach kościelnych, na akademiach z okazji świąt państwowych oraz w sezonie letnim dla kuracjuszy w Rymanowie Zdroju.

Po II-giej wojnie światowej było kilku muzyków, którzy po otwarciu Liceum w Rymanowie w 1945 r. organizowali chóry młodzieżowe. Chóry obsługiwały różnego typu akademie jak też śpiewały podczas pogrzebów żołnierzy polskich poległych w walkach z UPA aż do 1947 r. Dobrze zapowiadający się chór męski 4-głosowy zorganizował przedwojenny dyrygent nadleśniczy Pan Niziołek. Wykonywali utwory świeckie słynnych kompozytorów.

W latach 1955-65 ówczesny organista grający w kościele rymanowskim Pan Józef Bojarski zorganizował żeński chór 3-głosowy; I sopran, II sopran i alt który liczył ok. 25 osób. On też przyuczał do sztuki organistowskiej młodego adepta Antoniego Zająca, który po nagłej śmierci Pana Bojarskiego w 1965 r. zasiadł na organach w kościele rymanowskim.

W czerwcu 1966 r. po śmierci proboszcza ks. Piotra Rostockiego parafię objął ks. Franciszek Mróz. W tym czasie wikarym był ks. Eugeniusz Gilarski, który ukończył konserwatorium muzyczne. Oni to na bazie chóru żeńskiego zorganizowali chór mieszany 4-głosowy; sopran, alt, tenor i bas. Próby tego chóru rozpoczęły się w listopadzie 1966 r. Niewłaściwa była jednak proporcja głosów ponieważ w sopranie śpiewało 18 pań, w altach 6 pań, w tenorach 6 panów i w basach 3 panów.

Już w 1966 r. chór śpiewał kolędy w rymanowskim kościele oraz w Rymanowie Zdroju. Próby chóru odbywały się dwa razy w tygodniu. W styczniu 1967 r. chór uświetnił imieniny proboszcza ks. Franciszka Mroza. Chór przygotował 40-minutową Mękę Pańską w/g. Św. Mateusza, z którą wystąpił w Palmową Niedzielę i Wielki Piątek 1967 r. Chór występował przeważnie w rymanowskim kościele oraz w Rymanowie Zdroju śpiewając pieśni Maryjne, Eucharystyczne i przygodne. Ostatni występ Męki Pańskiej pod dyrygenturą ks. Gilarskiego miał miejsce w kościele parafialnym w Głębokiem w 1968r. W 1968 r. ks. Gilarski został przeniesiony na inną parafię, a dyrygentem chóru został organista Antoni Zając. Przez kilkanaście lat atmosfera była wspaniała i chór pracował wyśmienicie.

Niestety z uwagi na wiek niektóre osoby zaczęły odchodzić a następców brakowało. Pod koniec lat 70-tych chór zawiesił swoją działalność. Przez cztery lata nieliczni członkowie chóry zbierali się aby zaśpiewać na Rezorekcje „Gloria tibi Trinitas”. Dopiero w 1984 r. po przyjęciu nowych członków powstał obecny zespół z dobrymi głosami i odpowiednią proporcją w poszczególnych głosach. Stan na koniec 1996 r. i później; sopran 8 pań, alt 5 pań, tenor 8 panów, bas 7 panów.

Chór w obecnym składzie pod dyrygenturą Antoniego Zająca może poszczycić się szerokim repertuarem pieśni kościelnych na każdy okres roku liturgicznego. Największym zaszczytem dla chóru było zaproszenie do wspólnego śpiewu chórów z Archidiecezji Przemyskiej podczas pielgrzymki Papieża Jana Pawła II w Krośnie w 1987 r. oraz przy wprowadzeniu koronowanego przez Papieża cudownego obrazu Matki Bożej do sanktuarium w Jaśliskach.

W m-cu czerwcu 2000 r. chór uczestniczył w pierwszym przeglądzie chórów parafialnych w Dukli skąd przywiózł puchar i dyplom oraz w następnych przeglądach w latach 2001-2005. W m-cu lipcu 2000 r. chór został zaproszony do parafii Kracunowce w Słowacji w ramach wymiany kulturalnej pomiędzy gminami Polski i Słowacji. W dniach 16 i 17 września 2000 r. chór występował na przeglądzie chórów archidiecezji przemyskiej oraz na mszy milenijnej z okazji 600-lecia Przemyśla i zakończenia Synodu Diecezjalnego celebrowanej przez ks. kard. Franciszka Machalskiego z Krakowa. Śpiewały chóry z archidiecezji przemyskiej pod dyrygenturą ks. Mieczysława Gniadego. Chór otrzymał dyplom z błogosławieństwem ks. abp. Józefa Michalika. Chór wielokrotnie był zapraszany do parafii w naszym dekanacie i rejonie aby śpiewać podczas mszy św. i na uroczystościach religijnych. W dn. 8 grudnia 2000r. chór koncertował u O. Franciszkanów w Krośnie – msza była transmitowana przez radio „Fara” w Krośnie. W dn. 21 października 2001 r. chór brał udział w konsekracji nowego kościoła w Żelmanowcach na Słowacji wraz z orkiestrą dętą z Rymanowa pod dyrygenturą P. Myśliwca. W uroczystościach uczestniczyły władze Gminy Rymanów. W dn. 11 listopada 2001 r. chór wystąpił podczas akademii w sali kina „Irys” w Rymanowie, gdzie dał koncert pieśni patriotycznych i religijnych. W dniu 6 lipca 2002 r. chór wystąpił podczas Nabożeństwa Fatimskiego w Miejscu Piastowym, a w dn. 19 stycznia 2003 r. brał udział w koncercie kolęd i pastorałek w sali kina „Irys” w Rymanowie.

W latach 2005-2006 chór przeżywał trudne chwile. Z uwagi na brak osób chętnych do śpiewu P. Zając zrezygnował z funkcji dyrygenta a funkcję tą przejął w zastępstwie P. Stanisław Salamon. Z czasem zostały przyjęte do chóru nowe osoby i znów zaczął funkcjonować normalnie pod dyrygenturą P. Zająca. Po trzyletniej przerwie wystąpił w przeglądzie chórów parafialnych w Dukli w 2009 r. i w roku następnym gdzie otrzymał puchar i dyplom. Występuje również podczas uroczystościach religijnych i patriotycznych w parafii Rymanów i sąsiednich parafiach.

Dekanat rymanowski może poszczycić się tym, że działają tu cztery chóry parafialne; w parafii p.w. Św. Wawrzyńca w Rymanowie, w parafii p.w. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Rymanowie Zdroju, w parafii p.w. Wszystkich Świętych w Iwoniczu i w parafii p.w. Św. Iwona w Iwoniczu Zdroju. Przez wspólny śpiew można ubogacić liturgię Mszy Św. a także uwielbiać chwałę Bożą.

W obecnym okresie chór znów przeżywa pewne trudności. W chórze pozostały starsze osoby, brak następców, nieodpowiednia proporcja w niektórych głosach, niska frekwencja na próbach. Liczymy, że i tym razem chór przetrwa ten trudny okres. Obecnie po rocznej przerwie wznowione zostały próby chóru, które odbywają się w Gminnym Ośrodku Kultury w Rymanowie w czwartki o godz. 18.00. Uważamy że chór z tak dużym doświadczeniem i długoletnim stażem nadal będzie istniał i wyśmienicie funkcjonował ku radości ludzi i na chwałę Bożą. Bo kto śpiewa i się modli, podwójnie się modli.