Matka Boża Bolesna

Zdrowaś Maryjo, boleści pełna, Ukrzyżowany z Tobą, najboleśniejszaś Ty między niewiastami i bolesny owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Ukrzyżowanego, uproś nam krzyżującym Syna Twojego. łzy pokutne teraz i w godzinę śmierci naszej. AMEN.

Św. Bonawentura

Matka Boża Bolesna, której łaskami słynący wizerunek znajduje się w głównym ołtarzu naszej świątyni jest szczególną patronką i opiekunką rymanowskiej ziemi. Za Jej pośrednictwem ludzie doznawali wielu łask od Boga. W Każdą środę po wieczornej Mszy św. modlimy sie do Matki Bożej słowami nowenny. Przepraszamy Ją wtedy za nasze grzechy, dziękujemy za łaski i cuda oraz prosimy o pomoc w codziennym życiu. Możesz tutaj wpisać swoją intencję do Matki Bożej. Zostanie ona odczytana przed cudownym obrazem podczas środowej nowenny.

Parafia pw. św. Wawrzyńca w Rymanowie