Grupa Synodalno-Modlitewna

Powołana została w roku 1997 z inicjatywy ks. Wiesława Mareckiego i ks. Marka Typrowicza – ówczesnych ks. Wikariuszy parafii Rymanów. Skąd nazwa grupy Synodalna. W latach 1995 – 2000 trwał Synod Archidiecezji Przemyskiej. W parafiach całej archidiecezji trwały modlitwy o pomyślne owoce prac synodalnych. W pracach synodalnych wspólnie z duchowieństwem uczestniczyły osoby świeckie z poszczególnych parafii. W Synodzie uczestniczył także przedstawiciel parafii pw. Św. Wawrzyńca w Rymanowie. Spotkania synodalne odbywały się w auli Seminarium Duchownego w Przemyślu, każde spotkanie poprzedzone było mszą św. w kaplicy seminarium. Celem Synodu było opracowanie dla wszystkich parafii archidiecezji przemyskiej materiałów (statutów i aneksów) kościoła katolickiego.

Krótka historia przebiegu Synodu:
Odbyło się sześć uroczystych sesji synodu;

  • 7 października 1995 r. – I sesja, rozpoczęcie Synodu,
  • 22 listopada 1996 r. – II sesja, przygotowano 4 schematy,
  • 23 maja 1998 r. – III sesja, przygotowano 15 schematów,
  • 7 listopada 1998 r. – IV sesja, przygotowano 7 schematów,
  • 29 maja 1999 r. – V sesja, przygotowano pozostałe schematy,
  • 13 listopada 1999 r. – VI sesja, ogłoszenie i przyjęcie całości dokumentów,
  • 17 września 2000 r. – uroczysta Msza św. kończąca Synod i przekazanie materiałów synodalnych parafiom archidiecezji przemyskiej.

Stąd też w parafii Rymanów powstała inicjatywa powołania grupy modlitewnej. W pierwszym spotkaniu uczestniczyło kilkanaście osób. Na przewodniczącego grupy wybrany został Kazimierz Szepieniec, któremu powierzono formację grupy. W następnych spotkaniach przybywało osób i tak uformowała się grupa 33 osobowa. Spotkania grupy odbywały się w poniedziałki po mszy św. wieczorowej w budynku parafialnym, w każdym spotkaniu uczestniczył kapłan. Odmawiano 1-ną część Różańca Św., litanię do Matki Bożej modląc się o pomyślne owoce prac synodalnych, za kapłanów, osoby konsekrowane i nasze rodziny. W modlitwie uczestniczyły także osoby nie należące do grupy, w każdym spotkaniu uczestniczyło około 30 osób. W budynku parafialnym grupa spotykała się do końca jesieni 1998 r. po czym modlitwy odbywały się w kościele parafialnym w każdą środę przed mszą św. wieczorową. Modlitwę prowadziła osoba wyznaczona z pośród uczestników grupy. Z biegiem lat kilka osób zmarło, kilka osób odeszło i grupa stała się mniej aktywna. Jednak w ostatnim okresie do grupy dołączyły nowe osoby i grupa znów jest aktywna. Spotyka się w kościele parafialnym gdzie codziennie o godz. 6.00 przed mszą św. poranną, w każdą środę przed mszą św. wieczorową i w każdą niedzielę i święta o godz. 10.00 odmawiana jest modlitwa różańcowa za Ojca Świętego, za naszych kapłanów i siostry zakonne, nasze rodziny i ludzi chorych, w obronie życia ludzkiego. Odmawiana jest też modlitwa za zmarłych parafian oraz za osoby, które swe życie oddały w obronie wiary i Ojczyzny. Grupa uczestniczy także w nowennie do Matki Bożej Bolesnej w każdą środę po mszy św. wieczorowej, w nowennie do Miłosierdzia Bożego w każdy czwartek po mszy św. porannej a także w nabożeństwie Drogi Krzyżowej w każdy piątek i w nabożeństwie Gorzkich Żali w każdą niedzielę okresu Wielkiego Postu oraz w czuwaniu i adoracji Najświętszego Sakramentu w okresie Wielkiego Tygodnia. Zapraszamy wszystkich chętnych do uczestniczenia w wspólnej modlitwie.