Nowenna

WERSJA I

PIEŚŃ: „Matko bolesna” lub „Zdrowaś Maryja”

Matko Boga i Człowieka, która w bólu matczynym spoglądasz z tego wizerunku na wszystkich, którzy do Ciebie przychodzą i przed Twoim Obliczem stają. Zechciej dzisiaj spojrzeć łaskawie na nas tu obecnych, a także na wszystkich naszych bliskich, których przynosimy w sercach i modlitwach. Przyjdź z pomocą w naszych troskach i strapieniach. Otocz opieką i przygarnij do Swego serca. Tyle już razy doświadczaliśmy Twej opieki i wstawiennictwa, przyjmij Maryjo nasze podziękowania:

 • Za Twoją wierność Bogu. Dziękujemy Ci Matko Bolesna
 • Za Twoją opiekę nad Kościołem świętym. Dziękujemy Ci Matko Bolesna
 • Za Twoją Troskę o wszystkich ludzi. Dziękujemy Ci Matko Bolesna
 • Za Twoją obecność w naszym rymanowskim sanktuarium. Dziękujemy Ci Matko Bolesna
 • Za wszystkie wysłuchane tutaj prośby. Dziękujemy Ci Matko Bolesna
 • Za uzdrowionych na ciele, oczyszczonych z grzechów, umocnionych w nadziei. Dziękujemy Ci…

PIEŚŃ: „Królowej Anielskiej” lub „Idźmy tulmy się jak dziatki”

Wiele cierpień spotyka nas z powodu naszej niewierności Bogu u jego przykazaniom. Jesteśmy słabymi i grzesznymi ludźmi, dlatego z pokornym sercem chcemy Cię Matko przeprosić:

 • Za brak wiary i miłości. Przepraszamy Cię Matko Bolesna
 • Za brak szacunku dla życia ludzkiego. Przepraszamy Cię Matko Bolesna
 • Za krzywdy i cierpienia zadawane naszym bliźnim. Przepraszamy Cię Matko Bolesna
 • Za brak wdzięczności i zazdrość. Przepraszamy Cię Matko Bolesna
 • Za to, że nie umiemy przebaczać. Przepraszamy Cię Matko Bolesna

PIEŚŃ: „Serdeczna Matko”

Matko, Ty idziesz z nami przez życie. Tak jak w Kanie Galilejskiej dostrzegasz nasze potrzeby i przychodzisz nam z pomocą. Ty wiesz ile bólu i cierpienia nas spotyka. Przyjmij wszystkie prośby, z którymi przychodzimy dzisiaj do Ciebie:

 • O mocna wiarę i nadzieję, abyśmy przez całe życie mogli być wierni Bogu. Prosimy Cię…
 • O prawdziwą miłość, abyśmy umieli kochać i przebaczać. Prosimy Cię Matko Bolesna
 • O zdrowie dla wszystkich chorych. Prosimy Cię Matko Bolesna
 • O łaskę nawrócenia dla grzeszników. Prosimy Cię Matko Bolesna
 • O pociechę i nadzieję dla wątpiących i rozpaczających. Prosimy Cię Matko Bolesna
 • Za dzieci i młodzież. Prosimy Cię Matko Bolesna
 • O chleb dla głodnych, mieszkanie dla bezdomnych i prace dla bezrobotnych. Prosimy Cię…
 • Za rozbite i nieszczęśliwe małżeństwa. Prosimy Cię Matko Bolesna
 • Za wszystkich zmarłych naszych. Prosimy Cię Matko Bolesna
 • O wysłuchanie wszystkich próśb naszych. Prosimy Cię Matko Bolesna

PIEŚŃ: „Gdzież my o Matko, a gdzie pójdziemy”

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.


WERSJA II

Matko Bolesna! Pani nasza! Hetmanko Rymanowskiej Ziemi!

Patrzyłaś łaskawie każdego dnia na życie naszych dziadów i ojców. Każdego dnia towarzyszyłaś im swoim spojrzeniem pracy i odpoczynku, doli i niedoli. Z tego rymanowskiego wzgórza zaglądałaś do każdej chaty, każdej kołyski, towarzysząc swą łaskami słynącą obecnością naszym przodkom od narodzin aż do spoczynku w tej ziemi, tak bardzo przez wieki doświadczanej. Dzisiaj, pomimo tylu wieków Twojej obecności między nami – nic się nie zmieniło. Tak jak wcześniej ci, którzy uczyli nas wiary katolickiej i obyczajów, tak i my Twoi poddani stajemy dzisiaj przed Tobą by Cię wielbić, jako Matkę naszego Pana Jezusa Chrystusa, by Ci dziękować za łaski, które nam wyjednałaś i przez Twoje pośrednictwo zanosić przed Boży Tron nasze błagania.

Pani Bolesna! Ośmieleni Twoją wiernością wobec tych, którzy Tobie ufają oddajemy się i my pod Twoją matczyną opiekę:

O Maryjo, któraś dla powiększenia mej ufności pragnęła być nazwana Matką i Patronką parafii Rymanowskiej, oto ja korzę się przed tronem Twoim i wyznaję się niegodnym, abym do zastępów szczęśliwych sług twoich był zaliczonym. Pragnę jednak w błogich skutkach Twego miłosierdzia uczestniczyć; ofiaruję Ci więc rozum mój, aby wciąż miał przytomną miłość, na którą zasługujesz; ofiaruje Ci język mój, aby głosił Twoje wzniosłe zalety i rozszerzał nabożeństwo do Ciebie; ofiaruje Ci serce moje, aby Ciebie po Bogu miłowało nade wszystko.

Przyjmij mnie o Królowo wielka do błogosławionej liczby sług i służebnic Twoich; weź mnie pod Twoją obronę, wspomagaj mnie we wszystkich moich potrzebach duchowych, a mianowicie w ostatnim niebezpieczeństwie przy śmierci. O Matko Boża Bolesna! Wiem, że Ty mnie więcej miłujesz niż ja siebie miłować mogę; przeto obieram Ciebie za Panią i Pośredniczkę wszystkiego, co do mnie należy, lub mnie się tyczy; tak, że możesz rozporządzać moja osobą i własnością, jak się Tobie podoba.

Pobłogosław mnie o Matko moja i Twoim wstawieniem się wszechwładnym dopomagaj mi w mej nieudolności, ażebym mógł Ci w życiu służyć, a w życiu przyszłym Wiecznie Cię chwalić, miłować i dzięki Ci składać.

Amen.

Matko nasza najmilsza! Nasze wszystkie prośby i podziękowania, które nosimy w sercach, przedstawiamy Panu Bogu za Twoim orędownictwem słowami litanii:

 • Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson
 • Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas
 • Ojcze z nieba, Boże zmiłuj się nad nami
 • Synu, Odkupicielu świata, Boże zmiłuj się nad nami
 • Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami
 • Matko Jezusa Ukrzyżowanego zmiłuj się nad nami
 • Matko z Synem na Krzyżu współbolejąca módl się za nami
 • Matko Bolesna módl się za nami
 • Matko płacząca módl się za nami
 • Matko opuszczona módl się za nami
 • Matko stroskana módl się za nami
 • Matko, której Syna odjęto módl się za nami
 • Matko mieczem boleści przeszyta módl się za nami
 • Matko w smutku pogrążona módl się za nami
 • Matko najsmutniejsza módl się za nami
 • Krynico łez módl się za nami
 • Wzorze cierpliwości módl się za nami
 • Opoko stałości módl się za nami
 • Kotwico bezpieczeństwa módl się za nami
 • Ucieczko opuszczonych módl się za nami
 • Tarczo uciśnionych módl się za nami
 • Wspomożenie wiernych módl się za nami
 • Porcie tonących módl się za nami
 • Uciszenie burzy módl się za nami
 • Ucieczko pogrążonych w smutku módl się za nami
 • Pogromicielko szatana módl się za nami
 • Skarbie wiernych módl się za nami
 • Źrenico proroków módl się za nami
 • Podporo apostołów módl się za nami
 • Korono męczenników módl się za nami
 • Światłości wyznawców módl się za nami
 • Perło dziewic módl się za nami
 • Pociecho samotnych módl się za nami
 • Radości wszystkich świętych módl się za nami
 • Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata Przepuść nam
 • Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata Wysłuchaj nas Panie
 • Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata Zmiłuj się nad nami

K:  Módl się za nami, Matko najboleśniejsza. W:  Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Panie Jezu Chryste, błagamy Cię, niechaj się wstawi za nami do Twego miłosierdzia, teraz i w godzinę naszej śmierci, błogosławiona Maryja Matka Twoja, której najświętszą duszę przeszył miecz boleści w czasie Twej męki. Prosimy Cię o to Jezu Chryste, Zbawicielu świata, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen.

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.Matko Boża Bolesna – módl się za nami