Różaniec rodziców w intencji dzieci

Dzieło modlitwy różańcowej rodziców w intencji dzieci rozpoczęło się 8-go sierpnia 2001 r w trakcie rekolekcji wspólnoty modlitewno-ewangelizacyjnej „MARANA-THA” z Gdańska. Dzieło to ma na celu propagowanie modlitwy różańcowej rodziców i powstanie grup modlitwy różańcowej opartej o schemat „Żywego różańca”, gdzie rodzice tworzą żywe róże modlitwy za dzieci.

Intencje:

  • Prosimy o to, aby Bóg w imieniu Ofiary Chrystusa usunął skutki grzechów nas jako rodziców i aby nasze grzechy przeszłe, ale również obecne nie wpływały negatywnie na nasze dzieci, aby dzieci nasze nie były narażone na skutki naszych grzechów.
  • Prosimy o błogosławieństwo dla naszych dzieci, aby w pełni zaczerpnęły ze skarbca Bożej Miłości.
  • Prosimy o rozszerzenie się tego dzieła modlitwy rodziców w intencji dzieci, aby jak największa rzesza dzieci otrzymywała od swych rodziców modlitwę i błogosławieństwo.
  • O uzdrawianie przyczyn grzechów, których skutki spotykają nasze dzieci u rodziców i w środowisku.
  • W intencji Ojca Świętego i Jego intencjach, oraz w intencji Kościoła Świętego.

Co zyskujemy z powodu uczestnictwa w takiej Róży?
1.Dajemy najpiękniejszy prezent naszym dzieciom – i to codziennie – wszystkie łaski związane z odmawianiem różańca w róży /wiele, wiele łask/ – pełniej wypełniamy 4-te przykazanie.
2.Pewność, że zawsze każdego dnia ktoś modli się za moje dzieci, nawet wtedy gdy sam zapomnę – jeśli nikt nie zapomni to codziennie za nasze dzieci odmówiony jest cały różaniec.
3.Rozwój naszej osobistej modlitwy, często też rodzice podejmują wspólnie modlitwę za dzieci, jest to okazja do rozpoczęcia wspólnej modlitwy w rodzinie, /jak najbardziej zalecana i bardzo owocna/.

Róża różańcowa liczy 20 osób. Różę tworzą rodzice dzieci /może to być małżeństwo lub też jedno z rodziców/. Każda osoba przez 1 miesiąc odmawia poszczególną tajemnicę różańcową, każda inną w/g kolejności. Po upływie miesiąca następuje zmiana tajemnic różańca tj. przesuwamy się o 1-ną do przodu, zgodnie z następstwem Różańca Świętego. W ten sposób poszczególni członkowie Róży Różańcowej odmawiają codziennie cały różaniec w intencji własnych dzieci i dzieci każdej z tych osób które uczestniczą w róży. Ma to być modlitwa z wiarą – patrz List apostolski Ojca Św. Jana Pawła II „Rosarium Virginis Mariae”. Modlimy się u siebie w domu.

Lista Róż Różańcowych rodziców za dzieci liczy już kilka tysięcy róż zarówno w Polsce jak również w misjach katolickich wśród Polonii za granicami kraju. W parafii pw. Św. Wawrzyńca w Rymanowie działa już siedem Róż Różańcowych Rodziców. Pierwsza powołana została w kwietniu 2010 r., patronem jest Święta Joanna Berenta Molla – patronka lekarzy i dzieci poczętych. Druga powołana w styczniu 2011 r, patronem jest Święty Stanisław Kostka – patron młodzieży. Trzecia powołana w czerwcu 2013 r, patronem jest Święty Papież Jan Paweł II – patron rodzin, „Totus Tuus”. Czwarta powołana w maju 2014 r, patronem jest Święta Maria Faustyna Kowalska – czcicielka kultu Miłosierdzia Bożego, – „Jezu, ufam Tobie”. Piąta powołana w styczniu 2015 r, patronem jest Święta Rita – orędowniczka spraw trudnych i beznadziejnych. Szósta powołana w lutym 2016 r, patronem jest Święta Rita. Siódma powołana w styczniu 2017 r, patronem jest błogosławiony Jerzy Popiełuszko – patron „Solidarności” – „Zło dobrem zwyciężaj”. Inicjatorem powołania Róż Różańcowych za dzieci w parafii Rymanów jest Ania Molitorys. To dzięki jej inicjatywie i zaangażowaniu powstały te Róże. Prowadzone są prace nad powołaniem nowej Róży. Prosimy o dołączenie do nas. Zachęcamy parafian do takiej właśnie formy modlitwy za dzieci.