Grupa Radia Maryja

DZIEJE POWSTANIA I DZIŁALNOŚCI KOŁA PRZYJACIÓŁ RADIA MARYJA W RYMANOWIE – POSADZIE DOLNEJ

Koło Przyjaciół Radia Maryja powstało w 1994 roku. Zostało założone przez panią Felicję Lorenc (zdjęcie nr 1). Była niezmordowaną działaczką na niwie kulturalnej, religijnej i patriotycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Kapłańską opieką otoczył nasze Koło ksiądz Dziekan Franciszek Mróz (zdjęcie nr 2 – trzeci od prawej). Jako pierwszego opiekuna przydzielił nam księdza Marka Typrowicza –wikarego w naszej parafii (zdjęcie nr2 – pierwszy od prawej). Pracował z nami pięć lat. Następnym opiekunem został ks. Piotr Babiarz (zdj. nr 2 – drugi od prawej), przydzielony już przez nowego proboszcza ks. Mieczysława Szostaka (zdj. nr 3 – pierwszy od lewej). Najdłużej, bo ponad sześć lat był z nami ks. Mariusz Flis (zdj.nr 3). Niestety rok po odejściu do parafii w Hłudnie zginął tragicznie w wypadku motocyklowym. Następnym opiekunem KPRM został ks. Roman Lorens (zdj. 4). Ksiądz Tomasz Węgrzyński to kolejny wikary, opiekun naszego Koła (zdj. nr 5). Od jesieni 2018 r. opiekunem Koła Przyjaciół Radia Maryja jest ks. Krzysztof Mierzejewski (zdj. 6). Spotkania odbywają się raz w miesiącu, we wcześniej ustalonym terminie. Rozpoczynają się pieśnią do Ducha Świętego oraz modlitwą. Przewodnicząca, kol. Maria Przybylska (zdj. 7) składa sprawozdanie z działalności za miniony miesiąc oraz omawia ważne, bieżące problemy naszego Koła. Doceniając zasługi koleżanek pracujących w Kole, organizujemy uroczyste jubileusze oraz imieniny (zdj. nr 8, 9, 10, 11) . Koleżanki, które z powodów zdrowotnych nie uczestniczą w zebraniach, odwiedzane są w domach. Jeżeli ktoś odchodzi do wieczności, spotykamy się w kaplicy na modlitwie przy zmarłej. W ostatnich miesiącach pożegnaliśmy kol. Felicję Bolanowską (zdj. nr 12) i Józefę Szepieniec – skarbnika Koła (zdj. nr 13). Zamawiamy msze święte i żegnamy wiązanką kwiatów. Jesteśmy też aktywni w kościele; w czasie nowenny do św. Józefa, nowenny do Miłosierdzia Bożego czy inicjując nabożeństwo wynagradzające ku czci Niepokalanego Serca Maryi. Ponadto w Kole organizujemy uroczystości z okazji Dnia Matki (zdj. nr 14), w maju spotykamy się przy kapliczce, śpiewając litanię loretańską (zdj. nr 15). Z okazji Dnia Papieskiego, z udziałem dzieci z parafii, organizujemy uroczyste akademie a także spotkanie z przyjacielem Ojca Świętego Jana Pawła II – panem Stefanem Kosiarskim, autorem książki pt: „Tego nie mogę zapomnieć” o pobycie Kardynała Karola Wojtyły w Rudawce Rymanowskiej (zdj. nr 16, 17). Na grudniowe spotkanie zapraszamy Świętego Mikołaja (zdj. nr 18, 19), przy wigilijnym stole łamiemy się opłatkiem oraz kolędujemy przy żłóbku (zdj. nr 20, 21). W karnawale organizujemy zabawę na wesoło (zdj. nr 22, 23). W dniu 22, od wiosny do jesieni, pielgrzymujemy do Czarnej w Bieszczadach, gdzie modlimy się przy relikwiach św. Rity (zdj. nr 24). W miesiącach letnich uczestniczymy w wieczorach fatimskich w Miejscu Piastowym oraz w ostatni poniedziałek lipca w modlitwie o trzeźwość polskiego narodu. Wówczas jest okazja do rozmowy z ojcami z Radia Maryja z Torunia, ponieważ godzinę przed nabożeństwem jest spotkanie z przedstawicielami okolicznych Kół Radia Maryja . W Miejscu Piastowym gościli redemptoryści; Ojciec Dawid Wilczyński (zdj. nr 25) oraz Ojcowie Grzegorz Moj i Paweł Mroczek (zdj. nr 26, 27, 28). Swoimi comiesięcznymi składkami wspieramy działalność Radia Maryja w Toruniu a raz w roku jest przeprowadzona niedzielna składka parafialna na Radio i TV Trwam. W ramach akcji Adopcja Serca od wielu lat wspieramy Ośrodek Rehabilitacji Trędowatych Jeevodaya w Indiach wpłacając datki na wykształcenie jednego konkretnego dziecka, mieszkającego w Ośrodku prowadzonym przez lekarkę z Polski p. Helenę Pyz. Na ręce przewodniczącej naszego Koła p. Marii Przybylskiej otrzymujemy listy z Kamerunu od księdza misjonarza Wiesława Mareckiego, który opisuje życie i działalność duszpasterską w dalekiej Afryce. Gdy ks. Wiesław jest na urlopie w Polsce, chętnie spotyka się z nami (zdj. nr 29). Działalność misyjną również wspieramy materialnie. Na prośbę księdza Proboszcza dyżurujemy przy puszkach, zbierając pieniądze na rzecz parafii lub na cele charytatywne. 15.12.2019 r. w dniu wprowadzenia relikwii św. Jana Pawła II do naszej parafii (zdj. nr 30, 31), odbył się jubileusz 25-lecia Koła Przyjaciół Radia Maryja w Rymanowie –Posadzie Dolnej. Mszę Świętą wraz z księdzem Biskupem Stanisławem Jamrozkiem (zdj. nr 30 – drugi od lewej) i księdzem Proboszczem Mieczysławem Szostakiem, celebrował opiekun naszego Koła ks. Krzysztof Mierzejewski (zdj. nr 32, 33, 34).