Bierzmowanie 2023

W dniu odpustu parafialnego 15.09.2023 r. młodzież z naszej parafii przyjęła z rąk ks. bpa Stanisława Jamrozka sakrament bierzmowania. Młodzi przygotowywali się do tego wydarzenia poprzez katechezy w kościele oraz spotkania w małych grupach. ukoronowaniem przygotowań był udział kandydatów w rekolekcjach weekendowych w Rzepedzi.

Życzymy bierzmowanym, aby niestanie otwierali się na działanie Ducha Świętego, którego w tym sakramencie otrzymali.