Lectio Divina

„Mów Panie, bo sługa Twój słucha.”
1 Sm 3, 10

INTENCJE w których się modlimy:

1. O Boże błogosławieństwo, prowadzenie Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej Rymanowskiej dla naszych rymanowskich Kapłanów i Parafian,

2. w intencji wszystkich dzieł podejmowanych w Rymanowskiej Parafii,

3. we wszystkich intencjach zgromadzonych w sercach osób, które włączą się w to dzieło.

Na czym polega całodobowa modlitwa Pismem Świętym:

Od środy popielcowej 22 lutego w KAŻDĄ NIEDZIELĘ I ŚRODĘ Adwentu, od północy przez całą dobę, zapraszamy do włączenia się w opisaną inicjatywę.

Każdy chętny wybiera sobie 30 minut – zgłasza, która pora mu odpowiada, zapisuje się na liście, tak by cała doba była zapełniona, by nie było pustych 30 minut na liście.
Potem o wyznaczonej godzinie sięga w swoim domu po Pismo Święte, po dowolny fragment i przez 30 minut modli się czytając i rozważając powyższy fragment.

Dobrze czytanie poprzedzić modlitwą do Ducha Świętego i przedstawieniem intencji.

Zapisać się i sprawdzić wolne godziny można na stronie.

https://crucissplendor.pl/PostRymanow

Lub pod nr:

733591369; 669577767; 663987708; 691273563; 500194271 oraz za pośrednictwem członków wspólnoty Crucis Splendor.

„7 Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, to proście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. 8 Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami.” (J 15,7)