Duszpasterze

Parafia pw. św. Wawrzyńca w Rymanowie

Ksiądz Mieczysław Szostak
- proboszcz parafii Rymanów
Parafia pw. św. Wawrzyńca w Rymanowie
Ksiądz Tomasz Węgrzyński - wikariusz
Parafia pw. św. Wawrzyńca w Rymanowie
Ksiądz Bartłomiej Dziepak - wikariusz